Chương trình OSSD áp dụng cho học sinh THCS từ lớp 6 đến lớp 9

Bắt đầu từ năm học 2024-2025, Trường Trung Tiểu học Việt Anh 3 được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép áp dụng chương trình tú tài OSSD bang Ontario, Canada.

Chương trình đào tạo tích hợp toàn phần Ontario được xây dựng cho hai khối THCS (Áp dụng cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9) và THPT (Áp dụng cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12).

Đối với khối THCS, học sinh sẽ được học các môn Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Tin học (lớp 9),  Âm nhạc, Mĩ thuật và Giáo dục thể chất hoàn toàn bằng Tiếng Anh do các giáo viên Canada trực tiếp đứng lớp.

Song song với đó các em học sinh vẫn sẽ học theo chương trình chuẩn Bộ Giáo dục MOET, đối với các môn học như Ngữ văn, Giáo dục công dân, Công nghệ, Tin học (lớp 6, 7, 8), Lịch sử và Địa lý, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, Nội dung giáo dục địa phương và Các môn học và hoạt động giáo dục tự chọn bằng Tiếng Việt bởi đội ngũ giáo viên của Hệ thống giáo dục Việt Anh.

Theo Huyen Trang