Sứ mệnh Trường Việt Anh

Trường Trung Tiểu học Việt Anh 3 thuộc hệ thống Trường Việt Anh Bình Dương, là trường phổ thông nhiều cấp, tuyển sinh từ lớp 1 đến 12. Từ năm học 2024-2025, Trường Trung Tiểu học Việt Anh 3 được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép áp dụng chương trình tích hợp bang Ontario, Canada. Với sứ mệnh:

Tạo lập môi trường học thân thiện, vui tươi và hiện đại để việc học trở nên thú vị, nhẹ nhàng và dễ tiếp thu

Xây dựng nhân cách đạo đức và rèn luyện tính kỷ luật cao nơi học sinh để tạo tiền đề cho sự thành công trong suốt cuộc đời

Xây dựng tính tự học và khả năng tự khám phá tri thức để các em có thể phát triển cao nhất tiềm năng của mình trong suốt cuộc đời.

Theo Huyen Trang