Đổi mới tương lai cùng Chương trình tích hợp toàn phần Ontario, Canada tại toạ đàm “Chuyển đổi số & Lãnh đạo thay đổi”

Sáng ngày 08/06/2024, Chương trình tích hợp toàn phần Ontario, Canada – Việt Anh 3 đã có mặt tại buổi tọa đàm “Chuyển Đổi Số & Lãnh Đạo Thay Đổi” được tổ chức bởi Tổ Chức Phát triển Giáo dục ACC và Hội Alumni Andrews. Với sự tham gia của 2 diễn giả nổi tiếng:
1. Bà Thái Vân Linh – CEO Skills Bridge, Cố vấn Cấp cao, Openspace Ventures.
2. Bà Lê Huỳnh Phương Thục – CEO Guardian Việt Nam.
Ba chủ đề chính của buổi thảo luận này là: (1) Chuyển đổi số trong xu thế kinh tế mới, (2) Nâng cao hiệu suất công việc với trí thông minh nhân tạo (AI), và (3) Những quy luật tất yếu để thực hiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp.
Buổi tọa đàm đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, mang lại nhiều kiến thức bổ ích và cơ hội hợp tác mới. Đồng thời, Chương trình tích hợp toàn phần Ontario, Canada đã được đến gần hơn với các nhà doanh nghiệp và đầu tư. Khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục trong sự phát triển kinh tế và chuyển đổi số, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.
Theo Huyen Trang