Canada: Quốc gia đa văn hóa

Đa văn hóa là gì?

Theo Minotoba, Canada:

  • Chủ nghĩa đa văn hóa có nghĩa là đối với mỗi người chúng ta, cá nhân và tập thể, những truyền thống quý giá và những tập tục hiện tại là một yếu tố tích cực của cuộc sống hàng ngày.
  • Chủ nghĩa đa văn hóa có nghĩa là chúng ta tôn vinh không chỉ di sản của gia đình và cộng đồng mà còn cả nền tảng và niềm tin của những người xung quanh chúng ta.
  • Chủ nghĩa đa văn hóa công nhận rằng bản sắc dân tộc chung của chúng ta được làm phong phú nhờ sự đa dạng của Canada; chúng ta thuộc nhiều chủng tộc, sắc tộc và tôn giáo khác nhau, chúng ta nói nhiều ngôn ngữ, chúng ta có vô số phong tục – nhiều nền văn hóa.
  • Khác nhau nhưng bình đẳng, chúng ta thúc đẩy sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau – phù hợp với các chính sách và luật pháp đa văn hóa của Tỉnh Manitoba và Chính phủ Canada.
Ngày 27 tháng 6 – Canadian Multiculturalism Day
Là Ngày đa văn hóa Canada tôn vinh nhiều cộng đồng văn hóa giúp xây dựng một xã hội Canada vững mạnh và sôi động, là ngày khẳng định cam kết về sự công bằng, hòa nhập và tôn trọng lẫn nhau. Canada là một quốc gia đa văn hóa, đa sắc tộc, và có các chính sách thúc đẩy và duy trì sự đa văn hóa này.
Dưới đây là một số nét đặc trưng trong văn hóa của Canada:
  • Lá phong: Biểu tượng của Canada là lá phong, tượng trưng cho sức mạnh, văn hóa và lịch sử lâu đời, là sự hòa hợp và gắn kết giữa các nhóm dân tộc khác nhau trên đất nước đa văn hóa này. Lá phong xuất hiện trên Quốc kỳ, đồng xu và huy chương của Canada.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp là hai ngôn ngữ chính ở Canada. Gần 60% dân số sử dụng tiếng Anh, trong khi 22% sử dụng tiếng Pháp. Tiếng Pháp phổ biến tại tỉnh Quebec, Ontario, Alberta.
  • Thừa nhận kết hôn đồng tính: Canada là quốc gia châu Mỹ đầu tiên thừa nhận kết hôn đồng tính và có nhiều chính sách xã hội khác nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân.
Vì vậy, con người đến từ đất nước Canada luôn tôn trọng người khác, giản dị và lịch sự, tôn trọng sự khác biệt. Hãy đăng ký Chương trình tích hợp toàn phần Ontario để nhận học bổng và học tập với các thầy cô đến từ đất nước Canada, những con người của đất nước đa văn hóa đầy kinh nghiệm, nhiệt huyết và hội nhập.
Theo Huyen Trang