Chương trình đào tạo

Chương trình OSSD áp dụng cho học sinh THPT từ lớp 10 đến lớp 12

Đối với khối THPT, trong chương trình tích hợp Ontario, ngoài các môn Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, các em sẽ học thêm ba môn: Công nghệ truyền thông, Đại cương Kế toán tài chính (Lớp 11, lớp 12) và Nhập môn kinh doanh (Lớp 12).

Giới thiệu về bằng OSSD

Bằng OSSD (Ontario Secondary School Diploma) là bằng trung học thuộc chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo bang Ontario, Canada. Tại Canada, hệ thống giáo dục được chia ra và quản lý riêng biệt theo từng bang, theo đó, Ontario được coi là bang có giáo dục trung học hàng đầu tại đất nước này. Bằng OSSD được công nhận rộng rãi tại các trường Đại học hàng đầu trên thế giới. 

Điểm nổi bật của chương trình OSSD bang Ontario, Canada

Chương trình đạt chuẩn Canada: Học sinh được học theo chương trình đạt chuẩn của Bộ Giáo dục tỉnh bang Ontario, Canada. Chương trình cung cấp phương pháp học thuật chuyên sâu, tập trung vào phát triển kỹ năng tư duy phân tích, phản biện và giải quyết vấn đề, cùng với sự đa dạng của các môn học. Hơn nữa, đây còn là chương trình mang tính linh hoạt cao, thiết kế đánh giá sự tiến bộ học tập của học sinh theo nhiều phương diện khác nhau và cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ để giúp học sinh thành công.

Tổng quan chương trình

Chương trình Tích hợp toàn phần Ontario, Canada là chương trình giáo dục kết hợp giữa các môn học đặc trưng trong chương trình giáo dục của tỉnh bang Ontario và các môn học theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MOET)

Follow us on Facebook