Giới thiệu về EMC-Toront, Việt Anh 3

Sứ Mệnh

Trường Trung Tiểu học Việt Anh 3 thuộc hệ thống Trường Việt Anh Bình Dương, là trường phổ thông nhiều cấp, tuyển sinh từ lớp 1 đến 12. Từ năm học 2024-2025, Trường Trung Tiểu học Việt Anh 3 được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép áp dụng chương trình tích hợp bang Ontario, Canada. Với sứ mệnh: