Chuongtrinhdaotao

Khởi đầu chặng đường mới với chương trình tích hợp Ontario, Canada tại trường Trung Tiểu học Việt Anh 3

Chương Trình Tích Hợp Ontario, Canada tại Trường Trung Tiểu học Việt Anh 3 dành cho học sinh lớp 6: Mở đầu hành trình giáo dục chất lượng với phát triển toàn diện kiến thức và kỹ năng. Khu nội trú chuẩn quốc tế, môi trường học tập tiện nghi và an toàn. Chuẩn bị học sinh trở thành công dân toàn cầu, sẵn sàng cho tương lai.

Chương trình OSSD áp dụng cho học sinh THPT từ lớp 10 đến lớp 12

Đối với khối THPT, trong chương trình tích hợp Ontario, ngoài các môn Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, các em sẽ học thêm ba môn: Công nghệ truyền thông, Đại cương Kế toán tài chính (Lớp 11, lớp 12) và Nhập môn kinh doanh (Lớp 12).

Follow us on Facebook