Chương trình OSSD áp dụng cho học sinh THPT từ lớp 10 đến lớp 12

Bắt đầu từ năm học 2024-2025, Trường Trung Tiểu học Việt Anh 3 được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép áp dụng chương trình tú tài OSSD bang Ontario, Canada.

Chương trình đào tạo tích hợp toàn phần Ontario được xây dựng cho hai khối THCS (Áp dụng cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9) và THPT (Áp dụng cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12).

Đối với khối THPT, trong chương trình tích hợp Ontario, ngoài các môn Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, các em sẽ học thêm ba môn: Công nghệ truyền thông, Đại cương Kế toán tài chính (Lớp 11, lớp 12) và Nhập môn kinh doanh (Lớp 12).

Toàn bộ các môn học sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh do các giáo viên Canada trực tiếp đứng lớp. Bên cạnh đó các em vẫn được học các môn học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Việt Nam (MOET) bao gồm các môn học như: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nội dung giáo dục địa phương, Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp và Ba cụm chuyên đề học tập.

Các môn học đã nêu trên sẽ được thầy cô của Hệ thống giáo dục Việt Anh dạy bằng Tiếng Việt. Ngoài ra, các em học sinh sẽ chọn học bốn môn trong số chín môn học tự chọn như: Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc và Mĩ thuật. Nếu môn học tự chọn trùng với môn học tích hợp, các em học sinh sẽ chỉ cần học môn thuộc chương trình tích hợp Ontario.

Theo Huyen Trang