Danh sách các giáo viên giảng dạy

Đội ngũ giáo viên nước ngoài đến từ Canada tham gia giảng dạy Chương trình Tích hợp toàn phần Ontario, Canada là những giáo viên tốt nghiệp đúng chuyên môn giảng dạy và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại nước sở tại.

  • Thầy Hiệu trưởng của Chương trình Tích hợp toàn phần Ontario, Canada là
    Tiến sĩ Marvin Hoti.
  • Thầy Hiệu phó của Chương trình Tích hợp toàn phần Ontario, Canada là Thạc
    sĩ Christopher Chow.

Đội ngũ giáo viên Việt Nam tham gia giảng dạy các môn học Tiếng Việt tại Chương trình Tích hợp toàn phần Ontario, Canada là những giáo viên có chuyên môn cao được đào tạo chính quy ở trong và ngoài nước; có nghiệp vụ sư phạm vững vàng; có năng lực tiếng Anh tốt đảm bảo giảng dạy được song ngữ.

(Danh sách các giáo viên và môn giảng dạy đang được bổ sung)

Theo admin