Chương trình tích hợp Ontario, Canada đã có mặt tại buổi tọa đàm “Đổi mới sáng tạo – Cơ hội tăng trưởng”

Chương trình Tích hợp toàn phần Ontario, Canada của Trường Trung Tiểu học Việt Anh 3 đã vinh dự được giới thiệu trong chương trình tọa đàm “Đổi Mới Sáng Tạo và Cơ Hội Tăng Trưởng” do Trường Đại Học Andrews University Việt Nam tổ chức.

Chương trình Tích hợp toàn phần Ontario, Canada được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt lần đầu tiên và duy nhất cho Trường Trung Tiểu học Việt Anh 3 tại BÌNH DƯƠNG tạo ra một cơ hội học tập và rèn luyện chuẩn chương trình quốc tế với các chương trình học bổng lên đến 1.5 tỷ đồng cho năm học 2024 – 2025

Buổi tọa đàm đã mang đến một khám phá về tư duy đổi mới sáng tạo trong kinh doanh qua các chia sẻ giá trị của các diễn giả.

Trường Trung Tiểu học Việt Anh 3 trân trọng cám ơn Hội cựu học sinh Alumni Andrews đã tạo ra một không gian kết nối và giúp cho nhiều khách tham dự biết đến chương trình nhiều hơn để trao đến cho ba mẹ và học sinh nhiều cơ hội học tập quốc tế, du học.

Theo Huyen Trang