Đáp ứng ngay – Những yếu tố nhà tuyển dụng mong đợi ở ứng viên trong tương lai

Xã hội ngày càng phát triển và hội nhập, vậy làm thế nào để rèn luyện, phát triển và trở thành một phiên bản tốt nhất đáp ứng được những kỳ vọng của nhà tuyển dụng toàn cầu trong tương lai?

Hãy cũng Trường Trung Tiểu học Việt Anh 3 khám phá ba yếu tố quan trọng mà hầu hết các nhà tuyển dụng ưu tiên hàng đầu:

Kiến thức chuyên môn:

Đây là yếu tố hàng đầu mà nhà tuyển dụng ưu tiên để có thể tối đa hóa hiệu suất công việc. Tuy nhiên không chỉ có kiến thức vững vàng mà cần có khả năng áp dụng vào giải quyết công việc thực tế.

Kỹ năng mềm:

Các kỹ năng cần thiết như giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, giao tiếp và làm việc nhóm. Đây là yếu tố quan trọng để có thể làm việc hiệu quả trong môi trường làm việc đa văn hóa.

Thái độ và tính cách:

Đây là yếu tố thứ ba mà nhà tuyển dụng đánh giá cao. Thông thường, người tuyển dụng tìm kiếm ứng viên có thái độ tích cực, không ngừng học hỏi, sẵn sàng thích nghi với thay đổi và tư duy tích cực, sáng tạo để tạo ra giá trị mới đóng góp cho tổ chức.

Để đáp ứng những kỳ vọng này, các bạn trẻ cần được định hướng ngay từ trung học để có môi trường trau dồi, rèn luyện và phát triển và quan trọng nhất là chương trình học phát triển toàn diện về trí tuệ – kỹ năng – thể chất – tâm hồn để tự tin, bản lĩnh chinh phục nhà tuyển dụng.

  • Chương trình tích hợp toàn phần Ontario do Bộ Giáo dục Ontario, Canada cấp bằng tú tài OSSD là một lựa chọn lý tưởng cho phụ huynh và học sinh để chuẩn bị cho tương lai vững chắc.
  • Chương trình tích hợp toàn phần Ontario cung cấp một chương trình học đa dạng, xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, đồng thời phát triển kỹ năng nghiên cứu, phân tích thông tin và các kỹ năng chuyên sâu khác liên quan đến từng lĩnh vực.
  • Chương trình tích hợp toàn phần Ontario còn tạo cơ hội cho học sinh phát triển các kỹ năng của công dân toàn cầu thế kỷ 21 như kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy độc lập, tư duy phản biện và ra quyết định, có trách nhiệm cộng đồng.
Theo Huyen Trang