admin

Danh sách các giáo viên giảng dạy

Đội ngũ giáo viên nước ngoài đến từ Canada tham gia giảng dạy Chương trình Tích hợp toàn phần Ontario, Canada là những giáo viên tốt nghiệp đúng chuyên môn giảng dạy và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại nước sở tại.

Follow us on Facebook