BaoBinhDuong

Báo Bình Dương đưa tin: “Sở hữu bằng trung học Ontario Secondary School Diploma (OSSD) có giá trị toàn cầu ngay tại Bình Dương”.

Bắt đầu từ năm học 2024 – 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã đồng ý cho phép Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Việt Anh 3 của tỉnh Bình Dương phối hợp cùng với trường Toronto Academy of EMC (Canada) triển khai chương trình Tích hợp toàn phần Ontario, Canada.

Follow us on Facebook