Tổng quan chương trình

Chương trình Tích hợp toàn phần Ontario, Canada là chương trình giáo dục kết hợp giữa các môn học đặc trưng trong chương trình giáo dục của tỉnh bang Ontario và các môn học theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MOET). Chương trình nhằm mục đích cung cấp cho học sinh trải nghiệm học tập toàn diện và đa dạng dựa trên thế mạnh của cả hai hệ thống giáo dục.

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Việt Anh 3 là trường đầu tiên được cho phép triển khai Chương trình Tích hợp toàn phần Ontario, Canada từ lớp 6 đến lớp 12 tại Bình Dương. Chương trình Tích hợp toàn phần Ontario được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, trong đó tất cả các giáo viên giảng dạy chương trình được trường Toronto Academy of EMC tuyển chọn và phụ trách.

Sau khi hoàn thành đầy đủ các yêu cầu tốt nghiệp của chương trình, học sinh sẽ được nhận bằng tốt nghiệp Trung học Ontario Secondary School Diploma (OSSD), được công nhận trên toàn cầu. Đây là một điểm mạnh giúp cho học sinh có nhiều cơ hội và lựa chọn để theo học ở các trường đại học uy tín tại Canada hoặc bất kỳ quốc gia nào khác. Song song với chương trình Tích hợp toàn phần Ontario, học sinh sẽ hoàn thành chương trình Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Nam, thi và nhận bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông theo quy định.

Theo Huyen Trang