Toronto

Khởi đầu chặng đường mới với chương trình tích hợp Ontario, Canada tại trường Trung Tiểu học Việt Anh 3

Chương Trình Tích Hợp Ontario, Canada tại Trường Trung Tiểu học Việt Anh 3 dành cho học sinh lớp 6: Mở đầu hành trình giáo dục chất lượng với phát triển toàn diện kiến thức và kỹ năng. Khu nội trú chuẩn quốc tế, môi trường học tập tiện nghi và an toàn. Chuẩn bị học sinh trở thành công dân toàn cầu, sẵn sàng cho tương lai.

Quy ước giờ mùa hè tại Canada

Quy ước giờ mùa hè được lập ra để tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời nhằm tiết kiệm năng lượng và được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Giới thiệu về bằng OSSD

Bằng OSSD (Ontario Secondary School Diploma) là bằng trung học thuộc chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo bang Ontario, Canada. Tại Canada, hệ thống giáo dục được chia ra và quản lý riêng biệt theo từng bang, theo đó, Ontario được coi là bang có giáo dục trung học hàng đầu tại đất nước này. Bằng OSSD được công nhận rộng rãi tại các trường Đại học hàng đầu trên thế giới. 

Follow us on Facebook