Tuyển sinh

Lịch học dự kiến

Thông tin chi tiết về lịch học dự kiến của Chương trình tích hợp toàn phần Ontario, Canada năm học 2024-2025.

Học phí

Để biết thêm thông tin về học phí và các chi phí khác, Quý Phụ huynh vui lòng nhấp vào nút bên dưới để xem đầy đủ thông tin chi tiết.

Follow us on Facebook