Về chúng tôi

Sứ mệnh Trường Việt Anh

Tạo lập môi trường học thân thiện, vui tươi và hiện đại để việc học trở nên thú vị, nhẹ nhàng và dễ tiếp thu

Đội ngũ chuyên môn

Đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy Chương trình Tích hợp toàn phần Ontario, Canada là những giáo viên có chuyên môn và kinh nghiệm cao.

Follow us on Facebook